นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 17/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 316082
Page Views 750818
 
ประวัติความเป็นมา
เดิมตำบลศรีสงครามขึ้นกับตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายอารีย์ อินพิทักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 ในขณะนั้นก็ขอแยกตัวจาก ต.ตำบลวังสะพุง มาเป็น ตำบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2530 มีเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ที่ตั้งชื่อว่าศรีสงคราม นั้น ชาวคณะที่ขอแยกตำบลได้ เห็นพ้องต้องกันว่าให้ใช้ชื่อเดียวกับ ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม เพราะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้น อีกทั้งยังถือว่าเจ้าพ่อศรีสงครามเป็นเจ้าบ้าน
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 ( อบต.ชั้น 5 )
 
 สภาพทั่วไปของตำบล :
 
 สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเลย
 
 อาณาเขตตำบล :
 
 ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย
 
 ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย
 
 ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย
 
 ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสะพุง และ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
 
 จำนวนประชากรของตำบล :
 
 จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,058 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,032 หลังคาเรือน
 
 
 ข้อมูลอาชีพของตำบล :
 อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
 อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
 
 
 
 ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
 
 1. อบต.ศรีสงคราม
 
 2. วัดถ้ำผาหมากฮ้อ
 
 3. สถานีทดลองพืชไร่ อาหารสัตว์เลย
 
 4. สถานีทดลองหม่อนไหมเลย
 
 5. ศูนย์ศิลป์สิรินธร