นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 17/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 316005
Page Views 750679
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เทศบาลตำบลศรีสงคราม
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2565 (10 ส.ค. 65 | อ่าน 6 ครั้ง)
คำสั่ง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม (06 ก.ค. 65 | อ่าน 19 ครั้ง)
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (04 ก.ค. 65 | อ่าน 22 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) (06 มิ.ย. 65 | อ่าน 27 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 2565 (22 เม.ย. 65 | อ่าน 49 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) (18 เม.ย. 65 | อ่าน 50 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน (12 เม.ย. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสรีสงคราม (07 เม.ย. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหารดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 เพื่อนำไปสู่แนวทางดำเนินการ (21 มี.ค. 65 | อ่าน 70 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสรีสงคราม ประจำปีงบป (11 มี.ค. 65 | อ่าน 65 ครั้ง)
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ (09 มี.ค. 65 | อ่าน 64 ครั้ง)
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 (07 มี.ค. 65 | อ่าน 61 ครั้ง)
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 (07 มี.ค. 65 | อ่าน 62 ครั้ง)
รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2564 (21 ก.พ. 65 | อ่าน 128 ครั้ง)
ส่งงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆประจำปี 2564 (26 พ.ย. 64 | อ่าน 132 ครั้ง)
ส่งประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (26 พ.ย. 64 | อ่าน 195 ครั้ง)
รายงานผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 (16 มิ.ย. 64 | อ่าน 159 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ทต.ศรีสงคราม 2564 (13 พ.ค. 64 | อ่าน 168 ครั้ง)
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2564 (11 พ.ค. 64 | อ่าน 150 ครั้ง)
รายงานประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของ ทต.ศรีสงคราม ประจำปี 2564 (11 พ.ค. 64 | อ่าน 169 ครั้ง)