นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 12/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 86554
Page Views 155350
 
ข่าวระเบียบประกาศ จัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลศรีสงคราม
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้าน บุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 6 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงที่ทำการตำรวจชุมชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ 9 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 4 ครั้ง)
โครงการต่อเติมห้องเก็บของ เทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่3 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง)
โครงการโครงป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง)
โครงการขยายเขตประปา บ้านโคกหนองแก หมู๋ที่ 9 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 5 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในเทศบาลตำบลศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 90 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่มแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 77 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 70 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 71 ครั้ง)
โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล จำนวน 11 สาย (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 71 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่น้าน หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 65 ครั้ง)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล.ลำห้วยกุดหลง หมู่ที่ 10 บ้านไทนเจริญ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 67 ครั้ง)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล. ลำห้วยแก่นคูณ หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 73 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 73 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่มแซมท่อระบายน้ำ ฝ่ายห้วยไร่ หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 62 ครั้ง)
โครงการซ่อมสร้างถนน คศล.ภายในหมู่บ้าน หมูที่ 8 บ้านดงน้อย (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 38 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 39 ครั้ง)
โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล จำนวนว 9 สาย (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 38 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 40 ครั้ง)
โครงการซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยการเสริมผิวคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 39 ครั้ง)