นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 26/09/2022
สถิติผู้เข้าชม 345037
Page Views 790836
 
โครงการ จัดซื้อ-จัดจ้าง เทศบาลตำบลศรีสงคราม
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยทางเข้าวัดอินทาวราราม หมู่ที่ ๖ บ้าน (15 ธ.ค. 63 | อ่าน 117 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบุ่งกกตาล (15 ธ.ค. 63 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรืือข้อตก (19 ส.ค. 63 | อ่าน 101 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรืือข้อตก (19 ส.ค. 63 | อ่าน 89 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรืือข้อตก (19 ส.ค. 63 | อ่าน 88 ครั้ง)
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรืือข้อตก (19 ส.ค. 63 | อ่าน 91 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้าน บุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 509 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงที่ทำการตำรวจชุมชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ 9 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 333 ครั้ง)
โครงการต่อเติมห้องเก็บของ เทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านโนนสว่าง หมู่ที่3 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 598 ครั้ง)
โครงการโครงป้ายประชาสัมพันธ์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 354 ครั้ง)
โครงการขยายเขตประปา บ้านโคกหนองแก หมู๋ที่ 9 (01 มิ.ย. 61 | อ่าน 309 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนที่เป็นหลุมเป็นบ่อ ภายในเทศบาลตำบลศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 294 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่มแซมทางระบายน้ำ หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 280 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 331 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 290 ครั้ง)
โครงการซ่อมแซมถนนการเกษตรภายในตำบล จำนวน 11 สาย (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 338 ครั้ง)
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่น้าน หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 221 ครั้ง)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล.ลำห้วยกุดหลง หมู่ที่ 10 บ้านไทนเจริญ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 231 ครั้ง)
โครงการวางท่อระบายน้ำ คศล. ลำห้วยแก่นคูณ หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 251 ครั้ง)
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนหินคลุกรอบหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก (13 ธ.ค. 60 | อ่าน 239 ครั้ง)