นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 17/08/2022
สถิติผู้เข้าชม 316106
Page Views 750864
 
สมาชิกเทศบาล

นางสาว กัลยา ทองวันทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม

นายสังคม สิงห์ทองลา
รองประธานสภาเทศบาล ตำบลศรีสงคราม

นาย คณะศักดิ์ จันพินิจ
เลขานุการสภา

นายภูษิต สุประภาดา
สมาชิกสภาตำบลศรีสงคราม เขต 2

นางเคลือวัลย์ ถิ่นสพุง
สมาชิกสภาตำบลศรีสงคราม เขต1

นายกวด แสงมะโน
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต 2

นายเดช จำศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต2

นายเส็ง พรมมาศ
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต 2

นายแถลงศักดิ์ สุขสมบูรณ์
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต1

นายประดิษฐ์ บู่สุข
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต 2

นายพร ภูมิ
สมาชิกเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต 1

นายลำพูน ถิ่นสพุง
สมาชิกเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต1

นายสมปอง ฝากเชียงชา
สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เขต 2