นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 11/10/2017
สถิติผู้เข้าชม 47380
Page Views 77645
 
สำนักปลัดเทศบาล

นาย คณะศักดิ์ จันพินิจ
ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม

นางสาว รักอนงค์ บับภาวัน
หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลศรีสงคราม

นางสาว สมยงค์ บุญหลาย
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ เทศบาลตำบลศรีสงคราม

นางสาว จีระสุดา ดอกไม้
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติ เทศบาลตำบลศรีสงคราม

นาง กอบแก้ว เหมือนอินทร์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เทศบาลตำบลศรีสงคราม