นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 10/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 101862
Page Views 177922
 
เว็บบอร์ด
หมวดหมู่กระทู้


ประชาสัมพันธ์ โครงการงานอนุรักษ์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่องตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2560
โครงการงานอนุรักษ์ประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่องตำบลศรีสงคราม ประจำปี ๒๕๖๐ วัดถ้ำผาหมากฮ้อ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หลักการและเหตุผล การจัดงานอนุรักษ์ประเพณี แห่ต้นดอกไม้เครื่อง ซึ่งเป็นอีกประเพณีหนึ่ง ที่ชาวบ้านจะร่วมกันจัดหลังจากประเพณีสงกรานต์เสร็จสิ้นลง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ เทศบาลตำบลศรีสงคราม มีความภาคภูมิใจที่จะอนุรักษ์ประเพณีไทย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ และถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลศรีสงคราม ที่จะช่วยกันเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ ส่งเสริมความสามัคคีของชาวบ้านในตำบลศรีสงคราม เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้เห็นความสำคัญของงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่อง และเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบ จึงได้จัดงานประเพณีแห่ต้นดอกไม้เครื่องนี้ขึ้น วัตถุประสงค์ ๑. เพื่อสืบทอดงานประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ประจำท้องถิ่น ๒. เพื่อส่งเสริมความร่วมมือ ร่วมใจมีความสามัคคีของคนในชุมชน ๓. เพื่ออนุรักษ์ประเพณีไทย ศิลปวัฒนธรรมให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป ๔. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูศาสนา ศิลปะ จารีตประเพณี วัฒนธรรม อันดีให้คงอยู่ เป้าหมาย ประชาชนในเขตตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ ๑,๓-๑๑ และตำบลใกล้เคียง ระยะดำเนินการ วันที่ ๓ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ สถานที่ดำเนินการ วัดถ้ำผาหมากฮ้อ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทยเจริญ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย หน่วยงานที่รับผิดชอบโครงการ งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ผลที่คาดว่าจะได้รับ ๑. ได้อนุรักษ์สืบทอด ศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ๒. เป็นการอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ได้รับการสืบทอดสู่ลูกหลาน ๓. เป็นการเผยแพร่งานประเพณีท้องถิ่นของชาวตำบลศรีสงคราม ให้รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ๔. คงประเพณีดั้งเดิมไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอดต่อกันไป
โพสโดย : เพ็ญพักตร์
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 2560,09:09 น.

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิกใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ