นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 10/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 101842
Page Views 177902
 
เว็บบอร์ด
หมวดหมู่กระทู้


การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐
ที่ ลย ๗๒๓๐๑/ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ถนนมะลิวรรณ อ.วังสะพุง จ.เลย ๔๒๑๓๐ มกราคม ๒๕๖๐ เรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เรียน เพื่อให้การยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อชำระภาษีต่างๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ได้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงเรียนให้ท่านผู้มีทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ซึ่งจะต้องชำระภาษีต่างๆประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ให้มายื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีให้ถูกต้อง จึงเรียนแจ้งกำหนดการเวลาในการชำระภาษีต่างๆดังนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. ๒๔๗๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)พ.ศ. ๒๕๔๓ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ กำหนดให้เจ้าของทรัพย์สินยื่นแบบแสดงรายการของทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี ภายในเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดท่านจะมีความผิด ตามมาตรา ๔๖ ปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาทและการชำระภาษี จะต้องชำระภาษีโรงเรือนและที่ดินภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันถัดจากวันรับแจ้งการประเมิน (ภ.ร.ด.๘) ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ. ๒๕๐๘ มาตรา ๒๔ มาตรา ๒๙ ให้ยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเป็นรายแปลงภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๐ มาตรา ๓๕ กำหนดให้เจ้าของที่ดินชำระภาษีบำรุงท้องที่ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ หากพ้นกำหนดท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๔๕ อัตราร้อยละ๒๔บาท/ปี ของจำนวนภาษีที่ต้องชำระ ภาษีป้าย ตามพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ ตามมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ กำหนดให้เจ้าของป้ายหรือผู้ครอบครองป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในเดือน มีนาคม ๒๕๖๐ หากพ้นกำหนดท่านจะต้องเสียเงินเพิ่มตามมาตรา ๒๕ อัตรา ร้อยละ ๑๐ ของจำนวนเงินภาษีที่ต้องชำระและหากจงใจไม่ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ตามมาตรา ๓๕ ต้องระวางโทษตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท ฉะนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอให้ท่านติดต่อขอรับแบบแสดงรายการและชำระภาษีดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนด ณ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป โดยยื่นแบบและชำระภาษีได้ในวันและเวลาราชการหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย และขออภัยหากท่านได้ชำระแล้ว จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติ ขอแสดงความนับถือ (นายมั่น บัวระภา) นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:51 น.

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิกใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ