นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 10/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 101899
Page Views 177959
 
เว็บบอร์ด
หมวดหมู่กระทู้


ให้ผู้รับประเมินซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินที่ตั้งอยู่ในเขตตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย อันต้องเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ไปรับแบบพิมพ์และกรอกรายการในแบบพิมพ์ยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๓๔ และตามประกาศของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง แต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ประเมิน เรียกเก็บพิจารณาอุทธรณ์ และเร่งรัดภาษีโรงเรือนและที่ดิน จึงประกาศให้ผู้รับประเมิน ซึ่งมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินเป็นโรงเรือนสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่ตั้งอยู่เขตตำบลศรีสงคราม ไปรับแบบพิมพ์ แสดงรายการแห่งทรัพย์สิน (ภ.ร.ด.๒) ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป และให้กรอกรายการ โดยละเอียดแยกเป็นหมู่บ้าน ลงในแบบพิมพ์แล้วยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐
โพสเมื่อ : 11 พ.ค. 2560,10:54 น.

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิกใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ