messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder ข่าวประชาสัมพันธ์ / ประกาศ
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีป้าย ประจำปี 2567
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 10
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง ระเบียบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง สัญญาเช่าแผงจำหน่ายสินค้าในอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์ OTOP และจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
เทศบาลตำบลศรีสงครามร่วมรณรงค์ป้องกันไวรัสโคโรนา(COVID-19) poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศ ทต.ศรีสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
คำสั่ง แก้ไขเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งผู้ช่วยเหลือในการบริหารราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 26 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 18
ประกาศ เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการดำเนินการตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบเดือนตุลาคม 2563-เดือนกันยายน 2564) poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี 2565 (ต.ค.64-มี.ค.65) poll
เผยแพร่วันที่ : 18 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
รายงานผลการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2565 รอบ 6 เดือน poll
เผยแพร่วันที่ : 12 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลสรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหารดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2564 เพื่อนำไปสู่แนวทางดำเนินการ poll
เผยแพร่วันที่ : 21 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลสรีสงคราม ประจำปีงบป poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อมาแต่งตั้งให้ poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 83
รายงานสถานะทางการเงิน ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ส่งประกาศรายงานการรับ -จ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 26 พฤศจิกายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
1 - 20 (ทั้งหมด 54 รายการ) 1 2 3