messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้าโครงการถนนเพื่อการเกษตร คสล. เส้นซำรั้ว หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[12 มิถุนายน 2566]
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้กองช่าง ลงพื้นที่เปลี่ยนฝารางระบายน้ำที่ชำรุด หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[12 มิถุนายน 2566]
วันที่ 6 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการว่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม[7 มิถุนายน 2566]
วันที่ 7 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[7 มิถุนายน 2566]
วันที่ 5 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่มอบสิ่งของให้กับผู้ประสบวาตภัย หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนอองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[5 มิถุนายน 2566]
วันที่ 3 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566[3 มิถุนายน 2566]
วันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย ตำบลศรีสงคราม...[30 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 29 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการสร้งถนน คสล. สายซำรั้ว- โนนสว่าง หมู่ที่ 3...[29 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 22 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นท่ี่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[22 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดงานประเพณีบุญบั้งไฟและบุญหลวงซำรั้ว ประจำปี พ.ศ. 2566[21 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 111 - 120 (ทั้งหมด 275 รายการ)