messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 และบ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[1 เมษายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[29 มีนาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านดงน้อย และบ้านโคกหนองแก[14 มีนาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านห้วยทรายคำ และบ้านไทยเจริญ[13 มีนาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านโนนสว่าง และบ้านฟากเลย[12 มีนาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านน้อยนา และบ้านศรีสงคราม[11 มีนาคม 2567]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[29 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[14 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[5 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฟากเลย หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[22 มกราคม 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 21 - 30 (ทั้งหมด 275 รายการ)