messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1 และ 2 จัดกิจกรรม " หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร"[17 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 17 กรกฎาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยงานสวัสดิการและสังคม และ พมจ. ลงพืื้นที่ ตรวจสอบคนด้อยโอกาสในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม[17 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 12 กรกฎาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ( คณะกรรมาธิการด้านพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส) ครั้งที่ 3 / 2566 ระหว่างวันที่ 12 - 14 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องประชุม...[12 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 8 กรกฎาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมอาชีพ หลักสูตรการผูกผ้าและจัดดอกไม้ในงานพิธีต่างๆ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม[8 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 7 กรกฎาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ บริเวณด้านหลังเทศบาลตำบลศรีสงคราม[7 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าแถวเคารพธงชาติ และสวดมนต์ไหว้พระ ณ บริเวณด้านหน้าำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม[3 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 3 กรกฎาคม 2566 เวลา นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานประชุมประจำเดือน กรกฎาคม 2566 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม[3 กรกฎาคม 2566]
วันที่ 29 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการวางท่อระบาย (คสล.) สอยซำรั่ว หมู่ที่ 3 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[29 มิถุนายน 2566]
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมประชุมสภาวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2566 ณ วัดโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง...[28 มิถุนายน 2566]
วันที่ 28 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการ ซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[28 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 91 - 100 (ทั้งหมด 275 รายการ)