messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสงครามเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้กองช่างร่วมกับงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย ออกตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง และปรับผิวถนนทางการเกษตรด้านหลังโรงเรียนศรีสงคราม หมู่ที่ 11 พร้อมซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างทางสาธารณ หมู่ที่ 6 และสำรวจโครงการก่อสร้างถนน หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม
ผู้โพส : admin