messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    folder การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
folder คำสั่ง (งานบุคคล)
folder ประกาศ (งานบุคคล)
folder แผนผัง โครงสร้าง ผู้บริหาร และ บุคลากร ทต.ศรีสงคราม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
folder แผนพัฒนาบุคลากร
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
folder ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
เทศบัญญัติงบประมาณ
folder เทศบัญญัติ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานการลดใช้พลังงานe-report.energy.go.th
folder รายงานการลดใช้พลังงาน
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" เทศบาลตำบลศรีสงคราม
เปิรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีกาศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบวัด EIT
วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ...
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเทศบาลศรีสงคราม ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสงครามเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ณ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อการเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การประชุมสภา ทต.ศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview7
คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31

camera_alt ภาพกิจกรรม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ...[30 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7[30 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านดงน้อย หมู่ที่ 8[28 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านโคกหนองแก และโรงเรียนเซไลวิทยาคม...[27 พฤษภาคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview46

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

สถิติ sitemap
วันนี้ 136
เดือนนี้1,147
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)41,814
ทั้งหมด 64,472


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
28/03/2567
28/03/2567
การจัดพิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี
สน.คท.
12/12/2566
15/12/2566
โครงการฝึกอบรมแนวทางปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
18/10/2566
25/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบ New GFMIS Thai สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กค.
16/10/2566
16/10/2566
โครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5
กสว.
17/06/2567
17/06/2567
การขับเคลื่อนกิจกรรมอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก และการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก
กศ.
17/06/2567
17/06/2567
ขอแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมสมรรถนะครูด้านการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ประวัติศาสตร์ หน้าที่พลเมือง และคุณธรรม จริยธรรม เป็นฐานเพื่อสร้างพลเมืองโลกศตวรรษที่ 21 รุ่นที่ 3
[รุ่นที่ 3]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ