ชื่อเรื่อง : ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567

ชื่อไฟล์ : wgmPUQtTue53855.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : ldEYDHqTue53906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
ชื่อไฟล์ : NOk0AeNTue53906.jpg file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้