messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อการเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview4
การประชุมสภา ทต.ศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview6
คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview6
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview44
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2566 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ.2566 ) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 กันยายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview30
ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านดงน้อย หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview41
ปรับปรุงถนน คสล. โครงการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยทรายคำ หมุ่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview56

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45
ประกาศ ทต.ศรีสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview39
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างปรับปรุงตลาด poll
เผยแพร่วันที่ : 5 เมษายน 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview29
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565 (รถบรรทุกขยะ) poll
เผยแพร่วันที่ : 8 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน