messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 4 มกราคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 4
ประกาศผลด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประกาศผลด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 สิงหาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศผลการดำเนนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 11 สิงหาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผลด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผลด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 36
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 9 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผลด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 8 พฤษภาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผลด้านการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 7 เมษายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศผลการดำเนินการจัดซอื้จัดจ้าง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 6 มีนาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศผลการดำเนินนิการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566
เผยแพร่วันที่ : 5 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 2
ประกาศผลการรดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 ธันวาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 33
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2565
เผยแพร่วันที่ : 3 ธันวาคม 2565 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 3
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
1 - 20 (ทั้งหมด 36 รายการ) 1 2