เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
folder นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
folder หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
    folder การสรรหาและเลือกสรรบุคลากร
folder รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
folder โครงสร้างส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี
folder คำสั่ง (งานบุคคล)
folder ประกาศ (งานบุคคล)
folder แผนผัง โครงสร้าง ผู้บริหาร และ บุคลากร ทต.ศรีสงคราม
folder การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลศรีสงคราม
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
folder ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสมาชิกสภาท้องถิ่น
assistant_photo แผนอัตรากำลัง
folder แผนพัฒนาบุคลากร
เทศบัญญัติงบประมาณ
folder เทศบัญญัติ
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
folder นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
รายงานการลดใช้พลังงานe-report.energy.go.th
folder รายงานการลดใช้พลังงาน
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบวัด EIT
วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ...
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม
เทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเทศบาลศรีสงคราม ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสงครามเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ณ...
กิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม 2566
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้กองช่างออกให้บริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม พร้อมออกสำรวจรับรองสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566...
น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เข้าร่วมพิธีเปิดงานฤดูหนาววังสะพุง มุ่งเศรษฐกิจพอเพียง เลื่องลือกฤษดาภินิหาร ประจำปี 2566 ณ...
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
รายงานการเงิน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : pageview26

camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [29 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [14 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ติดตามการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการเชิงกลยุทธ์แนวใหม่ RE-X-RAY โครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [5 กุมภาพันธ์ 2567]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ บ้านฟากเลย หมู่ที่ 4 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย [22 มกราคม 2567]
 
chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ปรับปรุงถนน คสล. โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 3 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview19

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง e-GP
บุคลากรภายใน
cast ผู้บริหารองค์กร
นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
นาย วุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม

สถิติ sitemap
วันนี้ 62
เดือนนี้1,036
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)1,075
ทั้งหมด 23,694


public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
22/02/2567

การประชุมชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3 ออนไลน์ ในรูปแบบการประชุมออนไลน์
สน.บถ.
28/02/2567
28/02/2567
โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
กค.
28/02/2567
28/02/2567
แจ้งรายชื่อโครงการฝึกอบรมด้านพัสดุในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ระยะที่ 5 รุ่นที่ 13
[รายชื่อฯ รุ่นที่ 13]
กค.
28/02/2567
28/02/2567
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรณีการจ่ายเงินก่อนมีการตรวจรับทรัพย์สินหรือตรวจรับงาน
กค.
28/02/2567
28/02/2567
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
กศ.
28/02/2567
28/02/2567
ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสำรวจออนไลน์ การพัฒนาระบบแนะแนวของประเทศไทย
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ