messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
info รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร
ทำเนียบ รายนามผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
นายมั่น บัวระภา พ.ศ. 2539 - 2543 นายชัยธารา ปราสาทวิบูลย์ พ.ศ. 2543 - 2545 นายสมัคร อินเจริญ พ.ศ. 2545 - 2547 นายมั่น บัวระภา พ.ศ. 2547 - 2551 นายมั่น บัวระภา พ.ศ. 2551 - 2555 นายมั่น บัวระภา พ.ศ. 2555 - 2563 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน