messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-4562475
นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 063-6299458
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-4562475