messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การกู้ยืมเงินเพื่อการเป็นทุนประกอบอาชีพสำหรับคนพิการ
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 4
คลังปัญญาผู้สูงอายุ
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 7
การประชุมสภา ทต.ศรีสงคราม
เผยแพร่วันที่ : 11 มิถุนายน 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 7
ประชาสัมพันธ์การลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคติดต่อที่เกิดในช่วงฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 เมษายน 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
ประชาสัมพันธ์ผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณี ขอให้คุ้มครองผู้ชื้อหมู่บ้านจัดสรรก่อนมีพระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 14
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อปฎิบัติงานเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 41
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 8 มีนาคม 2567 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 53
ประชาสัมพันธ์การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ... poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 15
find_in_page ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่องการสรรหาและเลือกบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง แจ้งวันที่และเวลาในการทำความสะอาดอาคารศูนย์ผลิตภัณฑ์โอทอปและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร poll
เผยแพร่วันที่ : 2 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 42
ประชาสัมพันธ์ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สายพันธ์ JN.1 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประชาสัมพันธ์ แนวทางการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าในท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
รายงานการเงิน ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 43
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง การประชุมพ่อค้าแม่ค้าตลาดเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 74
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิวางแผงค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง poll
เผยแพร่วันที่ : 26 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 66
เปิดรับยืนยันสิทธิ์เพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งแต่บัดนี้ - เดือนกันยายน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 90
ประชาสัมพันธืเตือนภัยประชาชนเกี่ยวการหลอกลงทุน poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ตุลาคม 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
รายงานผลการจัดเก็บรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 16 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2