messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
image ป้ายประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์สถานที่ท่องเที่ยวเทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[5 มิถุนายน 2567]
กิจกรรม "วันท้องถิ่นไทย" เทศบาลตำบลศรีสงคราม[19 มีนาคม 2567]
เปิรับสมัครเด็กปฐมวัย ประจำปีกาศึกษา ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ถึง 10 มิถุนายน 2567 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1[6 มีนาคม 2567]
ขอเชิญประชาชนในพื้นที่ร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบวัด EIT [30 มกราคม 2567]
วันที่ 4 มกราคม 2567 เวลา 10.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามมอบหมายให้นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรี ออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ...[4 มกราคม 2567]
วันที่ 2 มกราคม 2567 เวลา 11.00 น. นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครามออกตรวจจุดหน่วยบริการประชาชนพร้อมมอบน้ำดื่มให้เจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ตามจุดต่างๆ ภายในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม[3 มกราคม 2567]
เทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านถ่ายภาพจุดเช็คอินแห่งใหม่ของเทศบาลศรีสงคราม ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[25 ธันวาคม 2566]
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดการประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น หรือพื้นที่เทศบาลตำบลศรีสงครามเพื่อการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ( LTC ) ณ...[21 ธันวาคม 2566]
กิจกรรมวันที่ 20 ธันวาคม 2566[21 ธันวาคม 2566]
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้กองช่างออกให้บริการซ่อมแซมถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม พร้อมออกสำรวจรับรองสิ่งปลูกสร้าง หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566...[19 ธันวาคม 2566]
1 2 3 4 1 - 10 (ทั้งหมด 40 รายการ)