messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box คณะผู้บริหาร
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 085-7413330
นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 0862222181
นายมงคล ศรีอินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 085-4893414
นายประเวศ โคตรมงคล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 064-1706258
นายภมรพล ยัญญลักษณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 093-0626444