messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder โครงการ จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี งบประมาณ 2567 poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
โครงการก่ออสร้างถนนหินคลุกเพื่อการเกษตร ซอยวัดถ้ำเสือ poll
เผยแพร่วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
โครงการ ปรับปรุงถนน คสล.โดยการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย poll
เผยแพร่วันที่ : 12 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงนอย หมู่ที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
โครงการติดตั้งระบบไฟฟ้า โซล่าเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์สำหรับระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโคกหนองแก หมุ่ที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 พฤษภาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรคและราคากลางมิใช่งานก่อสร้าง ) poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายหนองปลาแดก(แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายไทยเจริญ ซอย ๖ หมู่ที่ ๑๐ บ้านไทยเจริ poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางซอยวาริน หมู่ที่ ๑๑ บ้านศรีสงครา poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
โครงการสร้างห้องน้ำ สนามกีฬาคุ้มหนองนกเจ่า หมู่ที่ ๖ บ้านบุ่งกกตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 18 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
โครงการซ่อมแซมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก แบบมีฝา ซอยข้างโรงเรียนศรีสงครามวิทยา หมู่ที่ ๑๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๖ บ้านบุ่งกกตาล poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงซอยทางเข้าวัดอินทาวราราม หมู่ที่ ๖ บ้าน poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 32
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) สายลำห้วยทรายคำ หมู่ที่ ๗ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 34
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางรอบฝ่ายห้วยไร่ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 30
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตรภายในหมู่บ้าน (ผิวทางหินคลุก) หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) สายรอบห้วยไร่ หมู่ที่ ๘ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร (ผิวทางหินคลุก) รอบฝ่ายโคกหนองแก หมู่ที่ ๙ poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 20 (ทั้งหมด 63 รายการ) 1 2 3 4