messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่12 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทสมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาล ลงพื้นที่ประชาคม แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2566[19 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ตำบลสรีสงคราม อำเภอวังสะพุง...[19 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.00 น นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายชาญเดช พิมใจ ผูอำนวยการกองคลััง พร้อมเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม...[19 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 15 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายใหเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการทำความสะอาดรางระบายน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย ตำบลศรีสงคราม...[15 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 11 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณธผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหนาส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ประคม หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย ต.ศรีสงคราม...[11 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ประชาคม หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ณ ศาลาเอนกประสงค์เทศบาลตำบลศรีสงคราม[10 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างลงพื้นที่ดำเนินการติตตั้งไฟโซล่าเซลล์ หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ตำบลสรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[10 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารระ ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ตำบลสรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[9 พฤษภาคม 2566]
วันที่ 6 พฤษภาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงครา มอบหมาย นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรuตำบลศรีสงคราม ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะ ครบรอบ ๑๐๐ ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ...[6 พฤษภาคม 2566]
วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทสมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ดำเนินการ รองรางระบายน้ำ หมู่ที่ 5...[3 พฤษภาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 121 - 130 (ทั้งหมด 275 รายการ)