messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่28 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่่กองช่างร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขุดลอกรางระบายน้ำ หมู่ที 6 บ้านบุ่งกกตาล (คุ้มหนองนกเจ่า)...[28 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านและมอบแพมเพิส ให้กับผู้ป่วยติดเตียง บ้านที่ 165 หมู่ที่ 11...[23 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1และ 2 ได้จัดทำโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน เพื่อเป็นการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีงามให้กับเด็กๆในการคัดแยกขยะ...[23 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 22 พ.ย 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการ วางท่อ พร้อมปรับเกรดถนนเพื่อการเกษตร เส้นฟาร์มไก่่...[22 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นตัวแทนมอบเครื่องซิลสูญญากาศ ให้กกับผู้แทนกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน กลุ่มปลาส้ม หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ต. ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย...[21 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัยมัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม รามมอบผ้าห่มกันหนาวให้แก่ผู้ประสบภัย ในโครงการ ไทยเบฟ รวมใจต้านภัยหนาว ปีที่ 23 ณ หอประชุมอำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[18 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ รพ.สต. บ้านโนนสว่าง และ อสม. หมู่บ้าน ลงพื้นที่พ่นหมอกควัน และใส่ทรายอะเบท เพื่อทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ณ โรงเรียนวรราชวิทยา...[17 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ของเทศบาล ออกให้บริการรับชำำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 14 พ.ย - 22 ธ.ค 2565[16 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 16 พ.ย 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ รร. บ้านโนนสว่าง และบ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5[16 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่สำรวจถนนที่ชำรุด หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ต.ศรีสงคราม อ. วังสะพุง จ.เลย เพื่อดำเนินการแก้ไข[15 พฤศจิกายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 201 - 210 (ทั้งหมด 275 รายการ)