messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานประชุมดำเนินการโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกสภภาเทศบาล กำนัน...[15 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 นายภูริวัจน์ โชตินพรัตน์ นายอำเภอวังสะพุงเป็นประธานเปิดกิจกรรมประเพณีวันลอยกระทงสืบสานวัฒนธรรมไทย ประจำปี 2565 โดยมี นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม กล่าวรายงาน ณ...[14 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2565 นายดิษพล บุตรดีวงศ์ ท้องถิ่นจังหวัดเลย พร้อมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ อสม. และผู้ใหญ่บ้าน ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการขับเคลื่อนโครงการ ถังขยะเปียก ลดโลกร้อน ณ หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนา...[14 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันว้อมแผนร้องรับอุบัติเหตุทางถนน ประจำปี 2565 ณ รพ.สต โคกหนองแก ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย.[3 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนน ถนนหลังวัดธรรมานุสรณ์ หมู่ที่ 5 บ.น้อยเหนือ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย[3 พฤศจิกายน 2565]
วันที่ 28 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเชิงปฎิบัติการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมุ่บ้าน...[28 ตุลาคม 2565]
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ...[27 ตุลาคม 2565]
วันที่ 27 ตุลาคม 2565 เวลา 07.45 น งานกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้รับแจ้งจาก นางสาวกัลยา ทองวันทา ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม ขอให้ออกรับผู้ป่วยนำส่งโรงพยาบาลเลย(หมอนัดผ่าตัด) หมู่ที่ 1 บ้านบุ่งม่วง ต.ศรีสงคราม...[27 ตุลาคม 2565]
วันที่ 25 ตุลาคม 2565 งานกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสงครามออกปฏิบัติหน้าที่รับผู้ป่วย บ้านมุงม่วง และหมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย เพื่อนำส่งโรงพยาบาลวังสะพุง[26 ตุลาคม 2565]
วันที่ 26 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำออกพื้นที่ ดำเนินการล้าง ทำความสะอาด รอบอุโบสถ์ หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ต.ศรีสงคราม...[26 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 211 - 220 (ทั้งหมด 275 รายการ)