messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายนิติกร ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ หมวดการทางวังสะพุง ออกตรวจสอบพื้นที่ร้องเรียนเรื่องน้ำเน่าเสีย ณ...[14 ธันวาคม 2565]
วันที่ 13 ธันวาคม 2565 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับงานจัดเก็บรายได้ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ดำเนินการตรวจสอบสถานประกอบการ สถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร หจก. เมืองเลยเดอะพิซซ่า (สาขาปั๊ม ปตท. วังสะพุง )ตามระบบตรวจมาตรา[14 ธันวาคม 2565]
วันที่ 14 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายคณะศักดิื จันพินิจ ปลัดเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ตรวจสอบต่อใบอนุญาตกิจการสถานีน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม[14 ธันวาคม 2565]
วันที่ 9 ธันวาคม 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1 และ 2 จัดกิจกรรม"หนูน้อยปลูกผักสวนครัว เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร " เพื่อให้เด็กได้ลงมือปฏิบัติจริงตามกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก...[9 ธันวาคม 2565]
วันที่ 8 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง นำรถกระเช้าลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์...[8 ธันวาคม 2565]
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเทศบาลสีขาว ปลอดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม[7 ธันวาคม 2565]
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล เป็นตัวแทนรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จากร้าน เภสัชจิราภรณ์ อำเภอวังสะพุง...[7 ธันวาคม 2565]
วันที่ 7 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ ลงพื้นที่ออกรับบริการชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยนอกสถานที่ ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ...[7 ธันวาคม 2565]
วันที่ 5 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม...[5 ธันวาคม 2565]
วันที่ 2 ธันวาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นางสาวสมยงค์ บุญหลาย นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ เป็นตัวแทนรับมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำเร็จรูป จากร้านทองเหล่าฮั่วเฮ็ง อำเภอวังสะพุง...[2 ธันวาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 191 - 200 (ทั้งหมด 275 รายการ)