messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วย นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่เพื่อติดตามกลุ่มอาชีพกลุ่มปลูกผักปลอดสารพิษ และมอบเมล็ดพันธ์ผัก...[18 สิงหาคม 2565]
วันที่ 16 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่างลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11...[16 สิงหาคม 2565]
วันที่16 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มีธยัสถ์สิน นายกเศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขลงพื้นที่พ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก ณโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย...[16 สิงหาคม 2565]
วันที่ 12 สิงหาคม 2565 นายธงฤทธิื จำศักดิื นางอรทัย สมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีตักบาตพระสงฆ์ พีธีว่งพานพุ่ม และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล...[12 สิงหาคม 2565]
วันที่ 11 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลสรีสงคราม เป็นประธานในพิธีปิดและมออบเกียรติบัตรแกผู้เข้าร่วมโครงการต้นแบบ การพัฒนาคุณภาพชีวิต ชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2565 ณ วัดโนนสว่าง...[11 สิงหาคม 2565]
วันที่ 10 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ...[10 สิงหาคม 2565]
วันที่ 4 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานมอบเสื้อในโครงการต้นแบบชมรมผู้สูงอายุ ตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2565 ณ วัดโนนสว่าง หมู่ที่ 3[4 สิงหาคม 2565]
วันที่ 3 สิงหาคม เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านห้วยทรายคำ ม.7 บ้านไทยเจริญ ม. 10 บ้านศรีสงคราม ม. 11[3 สิงหาคม 2565]
วันที่ 1 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกิจกรรม แสดงความเคราพ จงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ศาสนา...[2 สิงหาคม 2565]
วันที่ 2 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมาย จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ จนท.กองช่าง ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้ตามแนวถนน...[2 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 261 - 270 (ทั้งหมด 275 รายการ)