messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 ตุลบลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วย ข้าราชการ และพนักงาน เทศบาลตำบลศรีสงคราม...[23 ตุลาคม 2565]
วันที่ 20 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ บริเวณศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ฯ...[21 ตุลาคม 2565]
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำรถน้ำดำเนินการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณโรงอาหารโรงเรียนศรีสงครามวิทยา อำเภอวังสะพุง...[21 ตุลาคม 2565]
วันที่ 21 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 8 บ้านดงน้อย และหมุ่ที่ 9...[21 ตุลาคม 2565]
วันที่ 18ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าหน้าที่กองช่าง พร้อมรถตักหน้าขุดหลัง ลงพื้นที่ขุดลอกร่องระบายน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ...[18 ตุลาคม 2565]
วันที่ 18 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 5...[18 ตุลาคม 2565]
วันที่ 13 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นางอรทัย สมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร...[13 ตุลาคม 2565]
วันที่ 11 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ออกจากแนวสายไฟฟ้า หมู่ที่ 9...[11 ตุลาคม 2565]
วันที่ 7 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ขุกลอกร่อองระบาย หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ. เลย[7 ตุลาคม 2565]
วันที่ 4 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลสรีสงคราม นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พร้อมด้วยรถตักหน้าขุดหลังลงตรวจสอบและเปิดทางการระบายน้ำสายทางห้วยแก่นคูณ ต. ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย[4 ตุลาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 221 - 230 (ทั้งหมด 275 รายการ)