messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ( COVID -19 ) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 2 อำเภอวังสะพง จังหวัดเลย[30 สิงหาคม 2565]
วันที่ 30 สิงหาคม 2565 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่7 บ้านโคกหนองแก หมู่ที่ 9 บ้านไทยเจริญ...[30 สิงหาคม 2565]
วันที่ 29 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ผู้ใหญ่บ้าน...[29 สิงหาคม 2565]
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมกับ สมาชิกสภาเทศบาล นำเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ขุดลอกท่อระบายน้ำที่อุดตัน ณ บ้านบุ่งกกตาล...[26 สิงหาคม 2565]
วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ผู้ปกครอง เรื่องไวรัสโคโรนา 2019 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1[26 สิงหาคม 2565]
วันที่ 25 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม ดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แกผู้พิการในพื้นที่ ตามโครงการสร้าง...[25 สิงหาคม 2565]
วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ กองช่าง ลงพื้นดำเนินการซ่อมไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ บ้านน้อยเหนือ ม.5...[24 สิงหาคม 2565]
;วันที่ 23 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับ เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่าง บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11...[23 สิงหาคม 2565]
วันที่ 22 สิงหาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ในการตัดแต่งกิ่งไม้ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 52...[22 สิงหาคม 2565]
วันที่ 19 สิงหาคม 2565 นางสาวกัลยา ทองวันทา ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นประธานประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม และหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมในการประชุม ณ...[19 สิงหาคม 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 251 - 260 (ทั้งหมด 275 รายการ)