messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 23 มกราคม 2566 งานกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสงคราม รับผู้ป่วยเพศหญิง มีอาการเจ็บหน้าอก หายใจไม่สะดวก หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย เพื่อนำตัวส่งโรงพยาบาลวังสะพุง[23 มกราคม 2566]
วันที่ 20 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมาย นางอรทัย สมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พนักงาน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรม...[20 มกราคม 2566]
วันที่ 19 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายที่แตกและชำรุด หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[19 มกราคม 2566]
วันที่ 18 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อใมไฟฟ้าส่องสว่าง ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม หมู่ที่ 4 หมู่ที่ 6 และ หมู่ที่ 7 ตำบลศรีสงคราม...[18 มกราคม 2566]
วันที่ 17 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[17 มกราคม 2566]
วันที่ 15 มกราคม 2566 เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยออกพื้นที่ดับไฟไหม้ป่าอ้อย หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนา ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[15 มกราคม 2566]
วันที่ 14 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดงาน วันเด็กแห่ชาติ ประจำปี 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อส่งต่อความสุขและกิจกรรมที่เสริมสร้างเด็ก...[14 มกราคม 2566]
วันที่ 13 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วย นายคณะศักดิ์ จันพินิจ ปลัดเทศบาลตำบศรีสงคราม มอบขนมให้กับเด็กนักเรียน เนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทราย...[13 มกราคม 2566]
วันที่ 13 มกราคม2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม ณ...[13 มกราคม 2566]
วันที่ 9 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือน มกราคม 2566 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม[9 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 171 - 180 (ทั้งหมด 275 รายการ)