messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
มอบถุงยังชีพให้กับผุ้ยากไร้ หมู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง และหมู่ที่ 5 บ้านโนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[22 กันยายน 2566]
ร่วมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบอุทกภัย ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ที่ 6 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[21 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันไข้เลือดออก หมู่ที่ 9 บ้านโคกหนองแก ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[20 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดลย[18 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่ภาวะพึ่งพิง ในพื้นที่ตำบลศรีสงคราม[15 กันยายน 2566]
เปิดโครงการคัดกรองภาวะเสียงเบาหวาน ณ รพสต.โนนสว่าง ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[15 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ดำเนินการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง ในพื้นที่ หมู่ 11 บ้านศรีสงคราม ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[14 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ ให้สวยงาม ณ โรงเรียนบ้านดงน้อย ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[14 กันยายน 2566]
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี 2566[13 กันยายน 2566]
วันที่ 12 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่พ่นหมอกควันควบคุมไข้เลือดออก ในพื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล...[12 กันยายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 51 - 60 (ทั้งหมด 275 รายการ)