messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็ก หมุ่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวัังสะพุง จังหวัดเลย[11 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า โครงการสร้างรางระบายน้ำเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ[11 กันยายน 2566]
วันที่ 8 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการเฝ้าระวัง มือ เท้า ปาก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม 1[8 กันยายน 2566]
วันที่ 8 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[8 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจความคืบหน้า โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[8 กันยายน 2566]
วันที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงวคราม เป็นประธานมอบแว่นตาให้กับผู้สูงอายุ ตามโครงการตรวจคัดกรองสายตาและค้นหาผู้ผิดปกติทางสายตาในผู้สูงอายุ ณ...[6 กันยายน 2566]
ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้า โครงการสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[6 กันยายน 2566]
วันที่ 4 กันยายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายมงคล สรีอินทร์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นำข้าราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนตร์ไหว้พระ...[4 กันยายน 2566]
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวุมิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รอง นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์หนูน้อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวิินัยจราจร ประจำปี 2566[31 สิงหาคม 2566]
วันที่ 31 สิงหาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับกองช่าง ลงพื้นที่ ตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ...[31 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 61 - 70 (ทั้งหมด 275 รายการ)