messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 14 มีนาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ วัดอินทราวนาราม หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล...[14 มีนาคม 2566]
วันที่ 8 มีนาคม 2566 งานกู้ชีพเทศบาลตำบลศรีสงคราม ออกรับผู้ป่วยเพศชาย อายุประมาณ 70-75 ปี มีอาการหายใจไม่สะดวก อ่อนแรง หมู่ที่ 5 บ้านน้อยเหนือ ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย...[8 มีนาคม 2566]
วันที่ 8 มีนาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อปรับภูมิทัศน์ ณ โรงเรียนเซไลวิทยา ตำบลศรีสงคราม...[8 มีนาคม 2566]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ...[7 มีนาคม 2566]
วันที่ 7 มีนาคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานประชุม ประจำเดือน มีนาคม 2566 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เพื่อประเมินและสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม[7 มีนาคม 2566]
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทสบาล และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่เยี้ยมบ้านพร้อมให้กำลังใจ มอบแพมเพิส ให้กับผู้ปาวยติดเตียง...[24 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 นางอรทัย สมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเลย ลงพพื้นที่ตรวจบ่อขยะ หมู่ที่ 10 บ้านไทยเจริญ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[23 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 นายประชา แสนกลาง นายอำเภอวังสะพุง ร่วมกับ นางประภัสสร ปุณชัยสุมา ท้องถิ่นอำเภอฯ นายวุฒิพงษ์ ประชานันท์ ปลัดอำเภอฯนางอรทัย สมรักษ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เจ้าหน้าที่เทศบาล กำำนัน...[23 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์ หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม...[15 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการขุดลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยทรายคำ ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง...[14 กุมภาพันธ์ 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 151 - 160 (ทั้งหมด 275 รายการ)