messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่าง หมูู่ที่ 3 บ้านโนนสว่าง และหมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม...[13 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ดำเนินการสำรวจ สุนัขและแมวตามโครงการ "สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย...[13 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ...[9 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการ ด้านพัฒนาเด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส ครั้งที่ 1/2566 ณ...[9 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 น นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม[6 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ล้างทำความสะอาดตลาด ( Big Cleaning Day) ณ...[1 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 1กุมภาพันธ์ 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม ร่วมกิจกรรมเปิดงานดอกฝ้ายบ้าน สืบสานวัฒนธรรมไทเลย ประจำปี 2566 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเลย[1 กุมภาพันธ์ 2566]
วันที่ 31 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่างร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาน ณ...[31 มกราคม 2566]
วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเดินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมุ่ที่ 4 บ้านฟากเลย และหมู่ที่ 5 บ้าน้อยเหนือ ตำบลศรีสงคราม...[24 มกราคม 2566]
วันที่ 24 มกราคม 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าแมลงวัน ภายในบริเวณบ่อขยะเทศบาลตำบลศรีสงคราม[24 มกราคม 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 161 - 170 (ทั้งหมด 275 รายการ)