messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 15 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการอบรมฝวึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในสถานศึกษา(ต้านอัคคีภัย) ประจำปี 2565 ณ โรงเรียนเซไลวิทยาคม ต. ศรีสงคราม อ.วังสะพุง[15 กันยายน 2565]
วันที่ 14 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมาให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล (...[14 กันยายน 2565]
วันที่ 13 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ จนท.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล (คุ้มหนองนกเจ่า )[13 กันยายน 2565]
วันที่ 13 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ จนท.กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการเปลี่ยนท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย...[13 กันยายน 2565]
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเจ้าหน้าที่กองช่าง ดำเนินการตัดแต่งกิ่งไม้และปรับภูมิทัศน์ หมุ่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล...[7 กันยายน 2565]
วันที่ 7 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมนวัตกรรมการจัดทำกายอุปกรณ์ ช่วยเหลือคนพิการจากภูมิปัญญาชาวบ้าน ระหว่างวันที่ 7 - 9 กันยายน 2565...[7 กันยายน 2565]
วันที่ 6 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ปรับปรุงไหล่ทางถนน หมู่ที่11 บ้านศรีสงคราม...[6 กันยายน 2565]
วันที่ 2 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่วางท่อระบายน้ำ...[5 กันยายน 2565]
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อด้วยคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าแถวเคารพธงชาติ สวดมนต์ไหว้พระ ณ เสาธงหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม...[5 กันยายน 2565]
วันที่ 5 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานในที่ประชุมประจำเดือนกันยายน 2565 ของหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราช ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ณ...[5 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 241 - 250 (ทั้งหมด 275 รายการ)